Mantena Sverige - Startsida

Arbeta hos oss

 

Det skall vara roligt att arbeta inom Mantena Sverige ! Vi värdesätter våra medarbetare och arbetar med en företagskultur

som uppmuntrar till egna initiativ och personlig utveckling. Hos oss är eget ansvar och nytänkande en självklarhet och inte

enbart en vision!

 

Arbetar du tillsammans med oss får du vara med och bidra till utvecklingen av Mantena i Sverige.


Vision

Mantena skall vara den föredragna leverantören av underhållstjänster för järnvägsfordon i Norden.


Våra viktigste värderingar inom Mantena

 

Mantena ska vara en harmonisk, attraktiv och eftertraktad arbetsplats. Som förebild för andra verkstäder ska Mantena vara en ledande leverantör av effektivt tågunderhåll i Norden. 

Personalen ska se Mantena som en positiv del av vardagen, med ständig förbättring och utveckling av verksamheten och individen.

Följande värderingar är viktiga hos oss: 

 

  • Respekt: Vi visar respekt genom att vara öppna och ärliga gentemot varandra, i ambition att skapa samhörighet och trivsel. Vi pratar med varandra inte om varandra !
     
  • Delaktighet: Alla skall känna att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation inom Mantena. Det är en rättighet att känna sig delaktig och en skyldighet att delta.
     
  • Kundens behov: Vi fokuserar på att uppfylla kundens behov med bibehållen säkerhet och hög kvalitet.

Personlig utveckling / Rekrytering

 

Vi tror att våra anställdas möjlighet att utvecklas professionellt och som individer är av hög betydelse. Vi är en modern arbetsgivare som värdesätter och värnar om våra medarbetare och vi är stolta över den mångfald av kompetenser som finns hos oss.

 

Vid rekrytering av nya medarbetare söker vi personligheter som passar in i vårt sätt att tänka och jobba. En kompetens är lättare att förändra än en personlighet ! Vi söker nya medarbetare med jämna mellanrum på våra olika enheter och vi kommer att rekrytera successivt i flera år framöver.

Våra vakanta tjänster lägger vi ut under filken "Lediga tjänster" - och du är varmt välkommen med din ansökan !

 

 

 [ Tillbaka ]

Mantena Sverige AB | Lokmansgatan 10 | 253 62 Helsingborg | Sverige | Tel: +46 42 44 22 120 | www.mantena.se
casino online